Неділя, 19.01.2020, 10:48
Сайт-портфоліо вчителя інформатики Вербицького М.М.
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна Інформатика 11 клас Реєстрація Вхід
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 81

Форма входу

Інформатика 11 клас (академічний рівень)
         Вчитель: Вербицький Микола Миколайович

Уже протягом кількох років учні вивчають інформатику. За цей час вони ознайомилися зі значною кількістю прикладних програм, навчилися застосовувати різноманітні інформаційно-комунікаційні технології в своїй діяльності. В 11-му класі вони продовжать вивчення основ інформатики.

Опанують роботу з програмою створення комп’ютерних публікацій Microsoft Publisher і системою управління базами даних Microsoft Access 2007, навчаться опрацьовувати мультимедійні дані та створювати відеокліпи, ознайомляться з сучасними Інтернет-технологіями Веб 2.0. Найбільше уваги одинадцятикласникив приділять вивченню важливих складових інформатики – алгоритмізації та програмуванню.

      
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень).
Календарно-тематичне планування на 2013-2014 навчальний рік для 11 класу (академічний рівень).

Конспекти уроків:
Урок №1. Вступ. Правила поведінки в комп'ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп'ютером.
Урок №2. 
Призначення математичних процесорів.
Урок №3. Огляд середовища математичного процесора.
Урок №4. Автоматизація математичних обчислень. Практична робота №1. Автоматизація математичних обчислень.
Урок №5. Побудова графіка функції однієї змінної. Практична робота №2. Побудова граіка функції.
Урок №6. Знаходження наближених значень розв'язків рівнянь і систем рівнянь. Практична робота №3. Знаходження наближених значень розв'язків рівнянь і систем рівнянь.
Урок №7. Розв'язування задач з планіметрії.
Урок №8. Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії, біології. Віртуальнілабораторії, інтерактивні моделі. Практична робота №4. Використання програмних засобів при вивчені хімії, фізики, біології.
Урок №9. Підсумкове заняття з теми "Інформаційні технології в навчанні".
Урок №10. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів.
Урок №11. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів.
Урок №12. Поняття про мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера.
Урок №13. Мова програмування Delphi та інтегроване середовище візуальної розробки проектів Turbo Delphi 2006. Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Вікно середовища Turbo Delphi 2006.
Урок №14. Створення, виконання та збереження нового проекту. Редагування проекту. Розміщення елементів керування на формі. Практична робота №5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

Урок №15. Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій.
Урок №16. Уведення та виведення даних під час виконання проекту. Поняття зміної, її властивості. Правила запису математичних виразів. Практична робота №6. Введення й виведення даних, робота зі змінними.
Урок №17. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді. Покрокове виконання програм. Практична робота №7. Налагодження програм.
Урок №18. Підсумкове заняття з теми "Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм".
Урок №19. Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази.
Урок №20. Логічні операції: кон'юнкція, диз'юнкція, заперечення. Логічні формули. Табличні істиності.
Урок №21. Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння.
Урок №22. Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання. Оператори розгалуження.
Урок №23. Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів. Практична робота №8. Складання програм з розгалуженнями.
Урок №24. Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних та глобальних змінних. Формальні та фактичні параметри підпрограм.
Урок №25. Стандартні підпрограми та підпрограми користувача.
Урок №26. Створення й виклик підпрограм. Практична робота №9. Використання підпрограм.
Урок №27. Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання.
Урок №28. Оператори циклів.
Урок №29. Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами. Практична робота №10. Програмування циклічних обчислень.
Урок №30. Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву.
Урок №31. Введення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення.
Урок №32. Пошук даних у масиві.
Урок №33. Обчислення підсумкових показників для числового масиву.
Урок №34. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям.
Урок №35. Вибирання елементів з масиву за певним критерієм.
Урок №36. Сортування масивів. Пошу елементів у відсортованому масиві. Практична робота №11. Опрацювання одновимірних масивів.
Урок №37. Підсумкове заняття з теми "Основи структурного програмування".
Урок №38. Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних.
Урок №39. Огляд реляційної моделі даних. Модель "сутність-зв'язок".
Урок №40. Поняття відношення, атрибута, ключа, зв'язку. Класифікація зв'язків за множинністю та повнотою.
Урок №41. Правила побудови моделі "сутність-зв'язок" предметної галузі.
Урок №42. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи управління базами даних.
Урок №43. Поняття таблиці, поля, запису. Властивості полів, типи даних.
Урок №44. Відображення моделі "сутність-зв'язок" на базу даних. Введення даних у таблиці. Практична робота №12. Розробка моделі "сутність-зв'язок" заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД.
Урок №45. Форми.
Урок №46. Створення, пошук і фільтрація даних. Практична робота №13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних.
Урок №47. Поняття запиту до реляційної бази даних.
Урок №48. Поняття про звіти в базі даних.
Урок №49. Створення запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів.
Урок №50. Редагування запитів, звітів і форм з використанням конструктора. Практична робота №14. Створення запитів і звітів.
Урок №51. Підсумкове заняття з теми "Бази даних. Системи управління базами даних."
Урок №52. Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.
Урок №53. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему управління вмістом сайту. Поняття хостингу. 
Урок №54. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення.
Урок №55. Наповнення веб-сторінки текстом та графічним матеріалом, створення гіперпосилань, завантаження файлів. 
Урок №56. Основи веб-дизайну. Практична робота №15. Автоматизоване створення веб-сайту. 
Урок №57. Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб сільноти. Вікі технології.
Урок №58. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлння блогу, публікація повідомлень та налаштування його параметрів. Практична робота №16. Створення й ведення власного блогу.
Урок №59. Підсумкове заняття з теми  "Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів".
Урок №60. Поняття комп'ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.
Урок №61. Особливості роботи з текстовими та графічними об'єктами під час створення комп'ютерних публікацій. Зв'язки між об'єктами публікації. Перетікання тексту між текстовими полями.
Урок №62. Створенн, збереженн, відкриття та друк публікації. Практична робота №17. Створення інформаційного бюлетня або буклету.
Урок №63. Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення -аудіо та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.
Урок №64. Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Розробка аудіо та відео, створення кліпів. збереження та презентація проектів.
Урок №65. Розробка сценарію відеокліпу. Налаштування часових параметрів аудіо та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Практична робота №18. Створення відеокліпу.
Урок №66. Обмін даними між графічним редактором, текстовим та табличним процесором, системою управління базами даних, засобом для розробки комп'ютерних презентацій.
Урок №67. Імпорт та експорт файлівв документів. Вбудовування та з'язування файлів. веб-публікація документів. Практична робота №19. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.
Урок №68. Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.
Урок №69. Служби онлайнового документооббігу. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №20. Розробка проекту.
Урок №70. Підсумкове заняття з теми "Інформаційні технології персональної та колективної комунікації". 
Пошук

Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архів записів

Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020 Зробити безкоштовний сайт з uCoz